Bouwrijp maken van vrije kavels Blauwe Zoom

Aannemer De Groot & Schagen is gestart met het bouwrijp maken van een nieuwe fase van De Blauwe Zoom. Er wordt riolering, diverse watergangen en bouwwegen aangelegd. Rond eind december zijn de gronden gereed zodat projectmatige bouw volgend jaar mogelijk is. Er vinden komende weken gesprekken plaats met marktpartijen over de verdere voortgang en bouw van de 3e fase. Aannemer De Groot & Schagen is gestart met het bouwrijp maken van een nieuwe fase van De Blauwe Zoom. Er wordt riolering, diverse watergangen en bouwwegen aangelegd. Rond eind december zijn de gronden gereed zodat projectmatige bouw volgend jaar mogelijk is. Er vinden komende weken gesprekken plaats met marktpartijen over de verdere voortgang en bouw van de 3e fase.