In het huis-aan-huisblad ‘de Stem editie Alblasserwaard’ was 3 januari de verleende bouwvergunning te lezen: ‘Verleende reguliere bouwvergunningen:ten westen van de scholen bouwen van 24 koop- en 36 huurwoningen aan Jonathan, aan Bellefleur Sterappel en Notarisappel (Giessendam-West III) verzonden op: 21-12-2006’

Het ziet er dus naar uit dat de definitieve straatnamen Jonathan, Sterappel en Notarisappel gaan heten. De oude appelrassen vormden de inspiratie om deze straatnamen te verzinnen. Lees meer over oude appelrassen op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Appel_(vrucht) de originele pdf van dit bericht is te vinden op de site van de gemeente www.hardinxveld-giessendam.nl