Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de koop- en realisatieovereenkomst voor het tweede eiland in de Blauwe Zoom. Deze wordt gesloten met gebiedsontwikkelaar BPD Ontwikkeling. De verwachting van BPD is dat de eerste fase van dit eiland voor de zomer in verkoop gaat.

‘De afgelopen maanden heeft BPD, in samenwerking met de gemeente Hardinxveld-Giessendam, hard gewerkt aan het ontwikkelen van een passende visie voor het tweede eiland in de Blauwe Zoom’, aldus wethouder Benhard van Houwelingen. Nu het college akkoord is, kan de overeenkomst ondertekend worden en staan voor BPD alle seinen op groen om te starten met de ontwikkeling van de woningen. Aannemersbedrijf Gebr. Blokland B.V. uit Hardinxveld-Giessendam wordt als lokaal bouwbedrijf door BPD betrokken bij de bouw van de woningen.

Dorpsgevoel in de Nieuwe Buurt

‘De opzet van De Blauwe Zoom met de verschillende eilanden, biedt de mogelijkheid elk eiland een unieke identiteit te geven’, aldus René Schepers, ontwikkelingsmanager bij BPD.

Op het tweede eiland, waar circa 93 woningen ontwikkeld worden, gaat BPD de kleinschaligheid en het dorpsgevoel benadrukken door de ruimtelijke en architectonische kwaliteiten van de oude dorpskernen in het plan op te nemen. Onder andere de authentieke Peulenstraat heeft als inspiratie gediend. Op dit moment is de intentie om het eiland in twee fases in verkoop te brengen. De verkoop van de eerste fase staat nog voor de zomer gepland.

Authentieke karakter in de Nieuwe Buurt

Bij een nieuw eiland hoort ook een eigen naam. Het eiland heet De Nieuwe Buurt, een passende naam voor een woonbuurt waar het authentieke karakter en het comfort van nu hand in hand gaan. De website www.denieuwebuurt.nl is online en biedt de mogelijkheid aan belangstellenden hun woonwensen kenbaar te maken door het invullen van een enquête. De resultaten worden meegenomen in de planontwikkeling. Binnenkort presenteert BPD de eerste schetsen van het plan op de website, met de vraag of het ontwerp van de woningen én de sfeer van de woonomgeving voldoende aansluit bij de woonwensen. ‘Zo niet dan kan men nog suggesties doen, die we nog in het ontwerp mee kunnen nemen voordat de woningen in verkoop gaan’, aldus Schepers. Belangstellenden kunnen zich nu al aanmelden op www.denieuwebuurt.nl.