Heimachine klinkt weer in De Blauwe Zoom. Drie kantoren waarvan één met bedrijfsgebouw zullen komende periode ontwikkeld worden door Blokland Bouwpartners en W.A. de Bruin Holding B.V. Het eerste pand zal rond het 2e kwartaal van 2014 gereed zijn als nieuwe locatie voor Merwede Valves.

Het nieuw pand van Merwede Valves komt op het Noordoostelijke deel van bedrijventerrein De Blauwe Zoom; De Moerbei (langs Schapedrift). Voorals nog zijn er nog kantoren in verkoop. Meer informatie is te vinden op www.zwijnskade.nl

Artist impression: van Es architecten / Merwede Valves

Overeenkomst tussen aannemersbedrijf Gebroeders Blokland B.V. en gemeente over woningbouw Blauwe Zoom

Aannemersbedrijf Gebroeders Blokland B.V. en gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben op 31 oktober de samenwerking met betrekking tot de verdere ontwikkeling van nieuwbouw in de Blauwe Zoom bekrachtigd met het oplaten van blauwe ballonnen.

Lees meer

BM Projectontwikkeling ontwikkelde 4 vrijstaande woningen in de Blauwe Zoom Hardinxveld-Giessendam. De strak vormgegeven woningen zijn aan het water gelegen. De buitenruimte bestaat uit een terras welke deels over het water ligt. De woningen zijn in 2015 vrij compleet uitgevoerd en aangepast aan de wensen en eisen van een z.g. levensloopbestendige woning; een woonkamer op de begane grond en waar nodig domotica. De woningen zijn ontwikkeld op een aantal vrije kavels welke opgekocht zijn door BM Projectontwikkeling.

De rust van de bouwvak is al weer een tijdje over; er wordt immers op dit moment op drie verschillende locaties gewerkt. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, en zelfs op zaterdag is er soms nog volop bedrijvigheid.

Op locatie sporthal wordt de openbare ruimte rond de hal ingericht. Aan de noord- en oostzijde worden schanskorven gemaakt. Tussen de Scholenstrook aan de Bellefleur en de sporthal zelf wordt de ingang gerealiseerd. Het terrein aan de zuidzijde wordt gereed gemaakt voor een plein en enkele parkeerplaatsen. De sporthal zal naar verwachting half oktober in gebruik genomen worden.

De contouren van de deurenfabriek van Den Hartog zijn inmiddels al goed te zien. BM van Houwelingen bouwt hier aan dé binnenkomer naar de wijk De Blauwe Zoom. Op de hoek van Buitendams en de rontonde naar Sliedrecht wordt op dit ogenblik gewerkt aan de funderingen van een voorziening van drinkwaterbedrijf Oasen.

Betreft woningbouw is er op dit moment niet veel nieuws. De gesprekken met betrokken partners Gebr. Blokland en gemeente zijn nog in gang. De volgende (2e) fase zal waarschijnlijk uit koopwoningen bestaan in het hogere segment. Vooralsnog geen huurwoningen. Voor Woningstichting Omnivera is deze week een WRO wijziging aangevraagd om begeleid wonen in De Blauwe Zoom mogelijk te maken.

Concrete plannen zullen waarschijnlijk begin 2009 gepresenteerd worden. Voor meer informatie is het verstandig met betrokken initiatiefnemers Gebr. Blokland, Omnivera en onze Gemeente contact op te

Tijdens de bouw van de nieuwe sporthal in Giessendam West III, De Blauwe Zoom is afgelopen vrijdag een dakdekker overleden. Hij viel rond 8.40 uur door een gat in het dak en overleed enkele ogenblikken later aan zijn verwondingen.

Een 34-jarige dakdekker uit Gorinchem was op het dak bezig met het leggen van dakleer. Bij die werkzaamheden stapte hij op een houten plaat die bedoeld was om een gat in het dak af te dekken. Daardoor gleed de plaat terug over dat gat, waardoor die kantelde en de man door het gat naar beneden viel. Hij viel negen á tien meter naar beneden op de betonnen vloer. Ambulancepersoneel reanimeerde de man nog, maar dat mocht niet meer baten.

Voor twaalf collega’s, getuige van dit drama, is Slachtofferhulp ingeschakeld.

Het geraamte stond er al in enkele dagen. Inmiddels is goed te zien hoe de sporthal vorm zal krijgen. Aan de lage zijde (oost) zullen de kleedruimten en de entree komen. Aan de zijde (west) zal de hal komen met 3 speelvelden.

Begin februari is de eerste paal geslagen. De planning is, volgens de internetsite van de gemeente, dat de scholen en de verenigingen in het schooljaar 2008-2009 van de nieuwe sporthal gebruik kunnen maken.

Bijna exact een jaar geleden, op 15 februari 2007, werd de eerste paal geslagen van de nieuwste wijk van Hardinxveld-Giessendam. Afgelopen vrijdag, vrijwel één jaar later, was het zover. De eerste bewoners kregen de sleutels en konden kun woning betrekken.

Het was afgelopen weekend dan ook een drukte van belang op de bouwplaats. Bewoners, maar ook vrienden en bekenden wisten hun weg naar de pas opgeleverde woningen te vinden. Enkele bewoners voelden zich al zo thuis dat ze in een recordtijd een volledig pad voor hun woningen aangelegden. Ook de gemeente laat er geen gras over groeien: wie ’s avonds over de Buitendams of Schapendrift loopt, ziet dat er op de Jonathan en Sterappel al lantaarnpalen branden.

Wie s’ avond door de wijk heen rijd ziet op vele plekken licht branden. Dit zijn niet alleen bewoners die tot in de late uurtjes aan het klussen zijn. Veelal betekend dit dat bewoners definitief in hun kersverse huis zijn ingetrokken. Kortom; de wijk wordt al volop bewoond.

Nu ook de bewoners van de beneden- en bovenwoningen de sleutels van de woningstichting hebben gekregen is de Jonathan volledig opgeleverd. De starterswoningen hebben al ruim een maand geleden hun sleutels kregen en is inmiddels grotendeels bewoond.

Het appartementencomplex laat nog even op zich wachten. De oplevering van de 22 appartementen van de Notarisappel 2 t/m 44 staat volgens Woningstichting Omnivera waarschijnlijk eind april / begin mei 2008 gepland.

De bouw is weer begonnen. En dat was te zien. Met groot materieel zijn vorige week en deze week de daken van de starterswoningen van blok 5 geplaatst.

Deze kapconstructie is van het type scharnier- of klapkap. Dat wil zeggen dat de daken als een plat pakket geleverd worden op de bouwplaats. Aan de nok bevinden zich schanieren waardoor de daken als een soort boek uitgeklapt kunnen worden. Eenmaal open past het vanzelf over de pas geplaatste wanden in puntvorm. Volgende week wordt er gestart met de daken van de overige starterswoningen van de Blauwe Zoom in Giessendam West III. (blok 4)

In he fotoboek is een uitgebreide reportage de plaatsing van afgelopen vrijdag te zien. Vanaf nu worden er ook weer regelmatig foto’s geplaatst.

Het is stil op de bouwplaats, heel stil. De mannen van de bouw verruilen even het natte zand van de Blauwe Zoom voor het droge zand van de zonnige badplaatsen. Afgelopen weken heeft het veel geregend waardoor alles op sommige plekken een beetje onder water is komen te staan. Vooral het naast gelegen weiland ten behoeve van Fase II is behoorlijk drassig geworden. De bouwvak weerhoudt Boskalis en A.H. Breijs & Zonen B.V. niet deze weken gewoon door te werken.

De vrachtwagens rijden nog elke dag met zand voor het naast gelegen terrein van de Blauwe Zoom fase II. Het voorbelasten van de grond voor de Blauwe Zoom fase II is nodig om de bouwgrond voldoende draagkrachtig te maken en zodoende verzakkingen door toekomstige bewoning/bebouwing zo gering mogelijk te maken.

De witte ‘flapjes’ welke uit het zand steken zijn voor verticale drainage. Het is een intensieve bezigheid, maar het bespoedigd de voorbelasting zeer. Naast de inmiddels behoorlijke hoeveelheid zand worden er lange stroken waterdoorlatende drainage folie, met een speciale machine in de grond aangebracht. Het water vindt hierdoor zijn (verticale) weg naar boven en naar buiten. Gronddeeltjes komen hierdoor geleidelijk dichter bij elkaar en hierdoor ‘klinkt’ de grond in.

Na de bouwvak zal, op de bouwplaats van de Blauwe Zoom fase I, o.a. verder gegaan worden aan het metselwerk. Voegen gebeurt in een later stadium. In het fotoboek is een ‘proefstukje’ te zien. Binnen enkele weken na de bouwvak zullen de ‘puntjes’ op de huizen worden gezet en worden de kappen geplaatst.

Gedurende de bouwvak zal het fotoboek vrijwel geen nieuwe foto’s geplaatst worden.