Wie vanuit het Noord-Oost kwadrant in Sliedrecht Giessendam binnenrijdt kan er niet meer omheen; de eerste fase van west III staat nu toch echt op de kaart van Hardinxveld-Giessendam.

Vanuit de weg zien we de 4 blokken met woningen. Het eerste blok omvat 12 boven- en benedenwoningen. Het 2e en 3e blok omvat de woningen type B en het laatste blok woningen type A1 en A2. Van dit laatste blok is einde vorige week zelfs al een stukje muur gemetseld. Zeer binnenkort zal het hoogste punt bereikt worden doormiddel van het storten van het dak van de appartementen. (Klik op de onderstaande foto om deze te vergroten)

Alle foto’s van maandag zijn te bezichtigen in het fotoboek

Paul Letterie (CDA) wil, doormiddel van een motie in de raadsvergadering van 31 mei, de gemeente vragen op sporthal ‘Giessendam West III’ zonnecollectoren te plaatsen. Hiermee hopen ze een bijdrage te leveren aan een beter mileu.

Internetsite Zuid-Holland-Zuid: De raadsfracties van ChristenUnie en CDA komen in de raadsvergadering van 31 mei afzonderlijk met een motie waarin de gemeente wordt opgedragen om daadwerkelijk maatregelen te nemen voor een beter milieu. De ChristenUnie wil een aanzienlijke hoeveelheid bomen langs de geluidsschermen van rijksweg A15 om CO2-uitstoot en fijn stof bij de bron aan te pakken. Het CDA wil op de nieuw te bouwen sporthal in Giessendam-West zonnecollectoren. Beide fracties zijn van mening dat de gemeente haar verantwoordelijkheid dient te verstaan en daadkrachtig aan de slag moet om een bijdrage te leveren aan een beter milieu.

Bron: Eigen verslag

Terwijl er meerdere leveranciers aan- en af reden om materialen af te leveren, storte de grijsoranje betonmixers van De Lek onvermoeid door.

Met het storten van de fundering van de boven- en benedenwoningen aan de voorzijde (blok1) zal volgende week zal het laatste stukje fundering voltooid worden. De foto’s van afgelopen vrijdag de staan in het fotoboek. Ook de foto’s van donderdag 12 en vrijdag 6 april zijn nieuw op de internetsite gezet.

Bouw verloopt tot nu toe vlot

Bron: Eigen verslag

De fundering van de appartementen en van de starterswoningen (blokken 4 en 5) zijn inmiddels gestort en de loodgieters hebben een groot gedeelte van de nutsvoorzieningen al aangelegd. Een grondwerker zal de riolering verzorgen en vult de fundering rondom aan. Hierna zullen de begane grond vloeren vervolgens voorzien worden van zogenaamde ribcassettevloeren.

Het ziet er naar uit dat alles prima op tijd verloopt, hoewel er in dit stadium nog niet zoveel van te zeggen is. Goede vrijdag en de paasdagen ligt de bouw even stil, volgende week zal de funderingen van de Blokken 2 en 3 en de huurwoningen vooraan gestort worden.

1e gedeelte van de fundering appartementencomplex gereed

Bron: Eigen verslag

Afgelopen week is de fundering van de eerste helft van het appartementencomplex gereed gekomen. Op de foto’s in het fotoboek kunnen we zien dat het linker gedeelte (vanuit de schapendrift) gestort is.

De verwachting is dat begin volgende week de fundering van het 2e gedeelte gestort wordt. Ondertussen zijn de betonijzervlechters al druk bezig met de starterswoningen, en zullen hierna richting schapendrift aan de ‘type B’ woningen beginnen.

Voor degene die regelmatig langsrijden is dit misschien lastig te zien vanuit de ‘Bellefleur’. De overzichtsfoto’s uit het fotoboek geven, vanuit een andere hoek, wel een goed overzicht van de vorderingen. Voor degene die écht alles willen zien: bovenstaand 3 overzichtsfoto’s in hoge resolutie. Klik op het gewenste pixelformaat om deze te bekijken/downloaden.

Alle foto’s van afgelopen vrijdag zijn te bezichtigen in het fotoboek

Heiwerkzaamheden afgerond

Bron: Eigen verslag

De heistelling is weg en hiermee zijn waarschijnlijk de heiwerkzaamheden afgelopen donderdag afgerond. Afgelopen vrijdag hebben graafmachines de koppen van de heipalen blootgelegd door het zand rondom weg te graven. In de volgende stap komen de z.g. ‘koppensnellers’ het bovenste stukje van de paal verwijderen waardoor het mogelijk wordt de fundering te maken. Het ziet er naar uit dat zowel de huurwoningen, koopwoningen als appartementen ongeveer even ver zijn. Voor wie echt alles wil weten van ‘koppensnellen’, klik hier.

Bekijk de foto’s in het fotoboek

In een prachtig voorjaarszonnetje is afgelopen donderdag 15 februari de bouw gestart van het project Giessendam West 3.

De belangstelling voor deze officiële handeling was groot maar hier was gelukkig op gerekend. Anders dan de planning is de ‘1e paal’ niet door de wethouder C. de Jong geslagen maar door 2 medewerkers van ‘achter de schermen’. Ook op de receptie in Restaurant Kampagne was het gezellig druk. Na toespraken van wethouder C. de Jong, de heer P. van der Priem (Woningstichting) en door Gebr. Blokland zelf was er voldoende tijd om kennis te maken met de toekomstige buren.

De foto’s zijn te bezichtigen in het fotoboek

Bron: Eigen verslag

Een betere dag hadden ze niet uit kunnen kiezen. In een prachtig voorjaarszonnetje is afgelopen donderdag 15 februari de bouw gestart van het project Giessendam West 3.

De belangstelling voor deze officiële handeling was groot maar hier was gelukkig op gerekend. Anders dan de planning is de ‘1e paal’ niet door de wethouder C. de Jong geslagen maar door 2 medewerkers van ‘achter de schermen’. Ook op de receptie in Restaurant Kampagne was het gezellig druk. Na toespraken van wethouder C. de Jong, de heer P. van der Priem (Woningstichting) en door Gebr. Blokland zelf was er voldoende tijd om kennis te maken met de toekomstige buren.

De foto’s zijn te bezichtigen in het fotoboek

De officiële startdatum is bekend. Donderdag 15 februari 2007 zal de eerste paal worden geslagen door wethouder C. de Jong. Alle kopers zijn ingelicht via een brief van Aannemersbedrijf Gebr. Blokland B.V. De festiviteiten beginnen om 15.30 uur op de bouwplaats, aansluitend zal er een receptie plaatsvinden waarin informatie zal worden uitgewisseld. We zijn zeer benieuwd!

In het huis-aan-huisblad ‘de Stem editie Alblasserwaard’ was 3 januari de verleende bouwvergunning te lezen: ‘Verleende reguliere bouwvergunningen:ten westen van de scholen bouwen van 24 koop- en 36 huurwoningen aan Jonathan, aan Bellefleur Sterappel en Notarisappel (Giessendam-West III) verzonden op: 21-12-2006’

Het ziet er dus naar uit dat de definitieve straatnamen Jonathan, Sterappel en Notarisappel gaan heten. De oude appelrassen vormden de inspiratie om deze straatnamen te verzinnen. Lees meer over oude appelrassen op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Appel_(vrucht) de originele pdf van dit bericht is te vinden op de site van de gemeente www.hardinxveld-giessendam.nl